O nás

MŠ Morávka je součástí ZŠ Morávka, která má svou právní subjektivitu jako příspěvková organizace obce Morávka. Nachází se v krásném podhorském prostředí Beskyd v centrální části obce s dobrou dopravní dostupností. Je obklopená přírodou, lesy, loukami. Do školy je zapsáno 55 dětí, převážně z obce Morávka, o které se stará čtyřčlenný učitelský kolektiv, asistent pedagoga a 2 provozní zaměstnanci. Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně.

 P1070716skolaCp

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Morávka je dvoutřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 7 do 17 hodin. Při umísťování dětí do tříd je rozhodující věk dítěte.

Třída „Broučci" je zřízena pro děti ve věku 2 – 4 roky.

Třída „Skřítci" je zřízena pro děti ve věku 4(5) – 6 (7) let.

V obou třídách se snažíme vytvořit klidnou rodinnou atmosféru, kde se děti cítí dobře. Formou individuální integrace za podpory pedagogického asistenta rovněž vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Při vhodném počasí využívají děti v dopoledních i odpoledních hodinách prostory zahrady MŠ i ZŠ, které jsou odděleny. Nachází se zde celá řada herních prvků, pískoviště, prolézačky, zahradní altán, malovací tabule, tenisové kurty, fotbalové hřiště, lesík. V zimních měsících využíváme kopeček na školní zahradě nebo využíváme nedaleký kopec v blízkosti areálu školy.

PICT4719     P1070831     PICT4697

MŠ Morávka pracuje podle ŠVP „Svět kolem nás". Naším cílem je umožnit dětem lépe vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na něj a aktivně k němu přistupovat. Snažíme se rozvíjet osobnost dítěte a jeho vzdělávací potenciál s citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví, k planetě Zemi.

Chceme, aby dítě na konci jeho předškolního období v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě.

Snažíme se u dětí vybudovat základy pro celoživotní učení i pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot.

 

V mateřské škole dětem nabízíme aktivity nad rámec běžného vzdělávání v MŠ.

 

- taneční kroužek

P1080158

- keramický kroužek

IMG 6792

- logopedická péče

- anglický jazyk

- pěvecký kroužek

- lyžařský kurs

- plavecký kurs

- pohybový kroužek

- akce pořádané Klubem rodičů (karneval, besídky, drakiáda apod.)